De Chinese opvatting over allergie

De laatste tien jaar is het aantal mensen met allergische klachten explosief gestegen. Astma, hooikoorts, voedselintolerantie of –overgevoeligheid zijn aan de orde van de dag.

Er zijn veel redenen voor de plotselinge stijging van allergieën, zoals een verhoogd niveau van giftige stoffen in het milieu door vervuiling, kunstmest, huishoudproducten en vervuild water. Het gebruik van antibiotica en ongezond voedsel kunnen er ook toe bijdragen. Het is interessant dat er in de Chinese geneeskunde niet één woord voor allergie bestaat. Het immuunsysteem wordt niet als een op zichzelf staand concept gezien, maar als meerdere systemen met verschillende functies. Er zijn verscheidene Chinese woorden die het idee van een immuunreactie uitdrukken en deze duiken op bij allergieën en overgevoeligheden zoals astma, hooikoorts, reumatische artritis en chronische candidiasis.

Wind

Volgens de Chinese opvatting van allergie is Wind een van de externe kwaden. Het Chinese karakter voor Wind (Feng) is een wilde vlaag of klein insect dat door de lucht wordt meegevoerd. Met dit symbool wordt het idee van ziekte, gedragen door de lucht, uitgedrukt. Wind dringt via de neus of mond het lichaam binnen en beïnvloed zo vaak het bovenste gedeelte van het menselijk lichaam. Het lichaam kan Wind ook vast houden wat tot overreactie leidt.

Damp en slijm.

Damp hangt samen met de opvatting over schimmelinfecties die een ideale voedingsbodem verschaffen voor schimmels als Candida albicans. Slijm komt gewoonlijk voor bij ademhaling- en neusallergieën.

Toxisch.

Het lichaam kan giftige stoffen vast houden, wat tot een opeenhoping kan leiden. Het immuunsysteem moet dan te hard werken en wordt te zwaar belast, waardoor de bekende allergische reactie van ontsteking en slijmvorming optreedt.

Deficiëntie

Deficiëntie van Qi, Bloed of van de werking van de interne organen is bijna altijd een combinatie van één of meer van het hierboven genoemde en daarom zijn allergieën zo moeilijk te behandelen. Het is niet genoeg om de veroorzakende stof te verwijderen: ook de deficiëntie moet worden aangepakt.

Er zijn diverse kruidenformules die ingezet kunnen worden bij bovenstaande ziektebeelden zoals bij allergie en bij hooikoorts, zowel acuut als preventief.

Bekijk ook: