Mensen en Chinese kruiden

Sanjiao biedt u de juiste klassieke en moderne samengestelde kruidenformules.

Sanjiao heeft een hoogwaardig assortiment van authentieke klassieke en moderne kruidenformules. Deze worden in onze eigen Chinese kruidenapotheek zorgvuldig op traditionele wijze samengesteld volgens 'TCM' (Traditionele Chinese Geneeswijze).

De Chinese geneeskunde is tot bijna vijfduizend jaar terug te voeren, naar de tijd van Shen Nong (de Goddelijke Boer) en Huang Di (de Gele Keizer). De grondslagen werden gelegd in een tijd dat de mens dichter bij de natuur en de wisseling van de seizoenen leefde, meer dan wij vandaag de dag.

Men geloofde dat de energiestroom, een nauwe verbondenheid met de fundamentele elementaire krachten en de invloed van hitte en kou van grote invloed waren op het menselijk welbevinden. De Chinese geneeskunde maakt gebruik van een aantal basisbegrippen, zoals 'yin en yang, qi en de vijf elementen', die er allemaal op gericht zijn om de gezondheid te bewaren en gezondheidsklachten te voorkomen. Confusius (551-479 v. Chr.) besprak in zijn geschriften reeds het belang van de vijf elementen.

Volgens het traditionele Chinese denken zijn er vijf seizoenen en elk seizoen is verbonden met een element. De elementen zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. De verbinding tussen de seizoenen en de elementen is als volgt:

- Hout/ lente (Yang: de natuur wordt wakker, de energie is naar buiten gericht)
- Vuur/ zomer (Yang: de natuur staat in volle bloei, heel veel energie)
- Aarde/ nazomer (Yin en yang: de oogsttijd, de natuur beleeft een laatste bloeitijd maar bereidt zich ook voor op de inkeer van de herfst, balancerende energie)
- Metaal/ herfst (Yin: de natuur keert naar binnen, de energie is ook naar binnen gericht)
- Water/ winter (Yin: de natuur is in rust, geconcentreerde energie)


Behalve met de seizoenen corresponderen de elementen ook met de organen in het lichaam. Elke verandering van de natuurlijke cyclus binnen of buiten het lichaam roept een reactie op. Die reactie is bedoeld om het evenwicht te herstellen. Verschijnselen als voorjaarsmoeheid en najaarsdepressie zijn het gevolg van verstoringen in de natuurlijke cyclus.