Chinese Kruiden en CITES adviseur

17 Juli, 2013 20:08

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) is een internationaal verdrag waarin de handel in beschermde dieren en planten is gereguleerd.

CITES beschermt dier- en plantensoorten en hun producten, waarin internationaal wordt gehandeld en die nu of in de toekomst met uitsterven worden bedreigd. Om het voortbestaan van deze soorten zeker te stellen moet goed gecontroleerd worden of de internationale handel op een duurzame manier plaats vindt. Met een systeem van vergunningen wordt de internationale handel nauwlettend in de gaten gehouden.

Op internationaal niveau zijn regels over invoer en (weder)uitvoer in de CITES-overeenkomst vastgelegd. Deze regels gelden voor alle 178 landen die het CITES-verdrag inmiddels hebben ondertekend. De internationale handel in CITES-soorten werkt via een vergunningenstelsel. Bij de overeenkomst zijn een aantal appendices (bijlagen) vastgesteld: Appendix I, II en III. In deze appendices zijn de bedreigde soorten genoemd die onder de regels van CITES vallen.

De regels uit de CITES-overeenkomst zijn uitgewerkt in Europese verordeningen. In deze verordeningen zijn ook regels over eigendomsoverdracht, commerciële handelingen en vervoer binnen de Europese Unie opgenomen. Deze verordeningen hebben een rechtstreekse werking en gelden overal en altijd binnen de Europese Unie. De Europese verordeningen hebben ook rechtstreekse werking in Nederland. Verplichtingen uit de CITES-overeenkomst die niet zijn uitgewerkt in de Europese verordeningen, zijn terug te vinden in de Flora- en Faunawet.

In de Chinese kruidenleer wordt ook gebruik gemaakt van dier- en plantensoorten die onder het CITES-verdrag vallen. De gebruikte plantensoorten zijn meestal gekweekt, echter om dit zeker te stellen, moeten ze gewoon voldoen aan de eisen die CITES hieraan stelt en moeten dus op de juiste wijze, met de juiste CITES documenten worden ingevoerd.

Sanjiao De Chinese kruidenapotheek vindt de bescherming en het behoud van dier- en plantensoorten belangrijk en wil zich volledig aan de CITES wetgeving houden. Wij laten dan ook sinds enige jaren onze producten regelmatig door een CITES expert controleren of ze voldoen aan de CITES wetgeving.

< Nieuwe website voor Sanjiao